• myNewMotion
 • Ladekort
 • InternationalNetherlandsGermanyUnited KingdomFranceBelgium (NL)Belgium (FR)SpainItalyNorwayDenmarkSwitzerland (DE)Switzerland (FR)Switzerland (IT)SwedenAustria
  • Lading for bedrifter
  • Hjemmelading
  • Lading på farten
 • Kunnskapssenter
 • Kundestøtte
 • Kunnskapssenter
 • Kundestøtte
 • myNewMotion
 • Ladekort

Vekselstrømlading versus likestrømlading

Hva er forskjellen på vekselstrøm og likestrøm?

Det finnes to typer strømforsyning: vekselstrøm og likestrøm. Her en liste over punkter som beskriver forskjellene:

Vekselstrømlading

 • Brukes til å lade elbiler i varierende hastighet.
 • Vekselstrøm
 • Tilgjengelig på kraftnett
 • Billig å overføre over lange avstander
 • Konverteres til likestrøm av bilen

Likestrømlading

 • Brukes vanligvis til hurtiglading av elbiler.
 • Likestrøm.
 • Er konstant
 • Lagret i batteriene til transportable elektroniske enheter (f.eks. mobiltelefoner, elbiler)

Strømmen som kommer fra kraftnettet, er alltid vekselstrøm.

Når du lader transportable elektroniske enheter (f.eks. mobiltelefoner, elbiler), må strømmen konverteres fra vekselstrøm til likestrøm. Dette gjøres av en omformer. I bærbare elektroniske enheter (f.eks. mobiltelefoner) er omformeren vanligvis plassert inni pluggen.

I elbiler er denne omformeren plassert inni bilen. Når det gjelder likestrømladere (for hurtiglading av elbiler), kan denne omformeren sitte inni selve laderen. Hvis dette er tilfelle, er det omformeren inni laderen som konverterer strømmen. På grunn av dette er likestrømladere ofte større (og dyrere). Strømmen må alltid konverteres fra vekselstrøm til likestrøm når du lader en elbil. Den tekniske forskjellen på vekselstrømlading og likestrømlading er hvorvidt strømmen blir konvertert utenfor eller inni bilen.

Likestrømlading

Hurtigladere for elbiler benytter likestrømlading og konverterer strømmen før den går inn i bilen. Når strømmen er konvertert, går den direkte inn i bilbatteriet og omgår bilens omformer.

En likestrøminstallasjon krever mye strøm fra kraftnettet (ca. 125 A). Dette gjør at kostnadene (produksjon, installasjon og drift) blir ganske høye, noe som resulterer i høyere ladetariffer. Den er imidlertid den foretrukne lademetoden for rask opplading på langturer ettersom den vanligvis gir mye raskere lading (for biler som støtter likestrømlading). Du finner vanligvis denne typen ladere langs motorveier, ikke i boliger eller på firmaadresser.

Vekselstrømlading

Dette er den vanligste metoden for å lade elbiler med en plugg. Når du kobler en elbil til et vanlig ladepunkt, blir strømmen konvertert inni bilen før den overføres til bilbatteriet. Ladehastigheten avhenger av utgangseffekten til ladepunktet, samt omformerens kapasitet til å konvertere strømmen til likestrøm. Den nødvendige effekten for vekselstrømladere varierer fra 16 A (3,7 kWh) til 63 A (43 kWh). Denne lademetoden er best egnet for parkeringsplasser der bilene står parkert i 20 minutter eller lenger. Disse laderne er mer vanlige grunnet lavere kostnader (produksjon, installasjon og drift). De lave kostnadene betyr også at det vanligvis er mye rimeligere å lade med vekselstrømladere, noe som gjør dem mer populære for daglig lading.

Ladetariffer

Uavhengig av vekselstrøm og likestrøm vil kostnadene (produksjon, installasjon og drift), og dermed også ladetariffene, øke parallelt med strømmen på ladepunktet. Vær oppmerksom på at ladehastigheten til bilen din ikke er tatt med i beregningen. Hvis bilen ikke kan lade på høy kapasitet, men du er tilkoblet et ladepunkt med høy utgangseffekt (f.eks. 43 kWh), kan du måtte betale mye for en lav mengde strøm. Hva er det beste for meg? Til syvende og sist avhenger dette av brukstilfellet. Hvis du trenger en rask opplading for å fortsette på en langtur, velger du vanligvis likestrømlading (hvis bilen støtter det). I alle andre brukstilfeller er det best å lade bilen med vekselstrømlading.

Et generelt tips: Sørg for at ladekapasiteten til bilen matcher ladekapasiteten til ladepunktet. Finn den gjennomsnittlige ladeprisen per ladepunkt i appen vår.