• myNewMotion
 • Ladekort
 • InternationalNetherlandsGermanyUnited KingdomFranceBelgium (NL)Belgium (FR)SpainItalyNorwayDenmarkSwitzerland (DE)Switzerland (FR)Switzerland (IT)SwedenAustria
  • Lading for bedrifter
  • Hjemmelading
  • Lading på farten
 • Kunnskapssenter
 • Kundestøtte
 • Kunnskapssenter
 • Kundestøtte
 • myNewMotion
 • Ladekort

Kortløs lading

Hva er kortløs lading?

Kortløs lading betyr at du kan starte og stoppe ladeøkter ved å koble ladekabelen til og fra. Du trenger ikke å bruke ladekortet ditt. Hvis du har et ladepunkt med en RFID-leser (for eksempel Home Advanced), blir kortleseren deaktivert (kortleseren blir rød når du tæpper et kort). Hvis du har valgt et Advanced Home-ladepunkt, anbefaler vi at du bare bruker denne funksjonen dersom du kan kontrollere tilgangen til ladepunktet. Du finner mer informasjon om dette på denne siden. Hvis du har spørsmål om dette, kan du kontakte vår kundeservice på kundeservice@newmotion.com

Hvilke ladepunkter har alternativet for kortløs lading

Home Standard (serienummer som begynner med 05) og Home Fast (serienummer som begynner med 06) har ikke en kortleser, så kortløs lading er standardinnstillingen. Valgfri konfigurasjon av kortløs lading er mulig for andre ladepunkter, for eksempel Home Advanced (serienummer som begynner med 03 eller 07). Standardinnstillingen er tilgang ved å dra kort, men den kan også konfigureres til kortløs lading.

Trenger jeg et ladekort hvis jeg har kortløs lading?

Du trenger ikke å bruke ladekortet ditt for å starte og stoppe ladeøkter. Når du bruker kortløs lading for første gang, må du imidlertid indikere hvilket ladekort du vil bruke til å registrere ladeøktene. Du kan angi dette i my.newmotion-kontoen din.

Hvordan konfigurerer jeg kortløs lading?

Kortløs lading er standardinnstillingen for Home Standard og Home Fast. For Home Advanced kan du gå my.newmotion-kontoen og konfigurere kortløs lading i innstillingene for ladepunktet ditt. Her kan du spesifisere at du vil starte og stoppe ladeøktene på ladepunktet ved hjelp av kortløs lading fra nå av. Velg deretter ladekortet du bruker til å registrere ladeøktene dine. Du kan når som helst aktivere og deaktivere kortløs lading i kontoen din.

Se videoen om hvordan du konfigurerer denne funksjonen hjemme.

Hva trenger jeg for å konfigurere kortløs lading?

Du trenger et Home Advanced-ladepunkt med et serienummer som begynner med 03 eller 07, samt serviceabonnementet vårt på nett. Om nødvendig kan du abonnere på nettjenestene våre i my.newmotion-kontoen din. Hvis du skal registrere ladeøktene dine, kan du velge et NewMotion-ladekort eller et ladekort fra en av NewMotions samarbeidspartnere (ladekortet som også brukes til å refundere strømkostnadene dine).

Kan jeg velge flere ladekort som skal registrere ladeøktene mine?

Nei, du kan bare konfigurere ett kort for funksjonen for kortløs lading.

Blir strømkostnadene mine fortsatt refundert hvis jeg bruker kortløs lading?

Alle ladeøktene blir registrert på det valgte ladekortet. Hvis du konfigurerer dette alternativet, blir dette kortet brukt til å refundere strømkostnadene dine automatisk.

Er det mulig konfigurere gjestebruk hvis jeg bruker kortløs lading?

Hvis alle ladeøktene skal registreres på det valgte ladekortet ved å aktivere kortløs lading, kan du ikke konfigurere gjestebruk, ettersom det ikke er en individuell brukerlegitimasjon for den som lader. Så snart du har konfigurert kortløs lading, kan alle biler starte en ladeøkt på ladepunktet ditt. Vi anbefaler derfor at du bare bruker kortløs lading hvis du har kontroll over tilgangen til ladepunktet ditt.

Hvordan starter jeg en ladeøkt med kortløs lading?

Alt du trenger å gjøre, er å koble ladekabelen til ladepunktet og til bilen. Ladeøkten starter så snart det er etablert kommunikasjon med bilen. Hvis ladekabelen bare er koblet til ladepunktet, er det aldri spenning i kabelen. Hvis du har festet et kabel til ladepunktet, starter ladeøkten så snart du kobler kabelen til bilen.

Hvordan stopper jeg en ladeøkt med kortløs lading?

Ladeøkten avsluttes når du kobler kabelen fra bilen.

Kan jeg fortsatt bruke ladekortet mitt til starte/stoppe en ladeøkt?

Nei, RFID-leseren er deaktivert hvis du har konfigurert kortløs lading. LED-lampen på ladepunktet lyser rødt hvis noen prøver å bruke et ladekort.

Er det mulig å konfigurere kortløs lading for bestemte tider på dagen? Nei, dette er ikke mulig for øyeblikket. Du kan imidlertid aktivere og deaktivere tjenesten når som helst i myNewMotion-kontoen din

Jeg har ikke alternativet for å konfigurere kortløs lading i my.newmotion-kontoen min. Hva er galt?

Hvis du har et plus-abonnement (og serienummeret ikke begynner med 01, 02, 05 eller 06), men ikke kan velge funksjonen for kortløs lading i my.newmotion-kontoen din, kan du kontakte vår kundeservice på kundeservice@newmotion.com. Når du har et Home Standard- eller Fast-ladepunkt (med et serienummer som begynner med 05 eller 06), trenger du ikke å konfigurere kortløs lading ettersom det er standardinnstillingen.

Kan jeg bruke kortløs lading på andre steder også?

Nei, denne funksjonen er kun konfigurert for ladepunktet ditt der du er den eneste brukeren. Du kan ikke bruke funksjonen for kortløs lading på offentlige ladepunkter.