• myNewMotion
 • Ladekort
 • InternationalNetherlandsGermanyUnited KingdomFranceBelgium (NL)Belgium (FR)SpainItalyNorwayDenmarkSwitzerland (DE)Switzerland (FR)Switzerland (IT)SwedenAustria
  • Lading for bedrifter
  • Hjemmelading
  • Lading på farten
 • Kunnskapssenter
 • Kundestøtte
 • Kunnskapssenter
 • Kundestøtte
 • myNewMotion
 • Ladekort

Fakturering og priser

Hvor mye koster det å lade på et offentlig ladepunkt?

Vi samarbeider med mange forskjellige ladepunktoperatører for å utvikle og vedlikeholde ladenettverket vårt. For å kunne tilby deg en sømløs ladeopplevelse i hele nettverket tilbyr vi roamingtjenester til en pris på 0,35 euro med maksimalt 20 transaksjoner per måned. De faktiske ladekostnadene kan variere fra lokale priser, og prisene kan variere mellom ladepunktene. Hvis du vil vite nøyaktig hva ladeøkten kommer til å koste, kan du enkelt sjekke den faktiske prisen for det bestemte ladepunktet i Shell Recharge-appen vår.

*Priser for lading både innenlands og utenlands, inkl. mva.

Er mva. inkludert i de oppgitte ladeprisene?

Mva. er inkludert i de oppgitte prisene.

Hvordan kan jeg be om en kopi av en faktura?

Send forespørselen til customerservice@newmotion.com der du oppgir debitornummeret og nummeret på den forespurte fakturaen. Vær oppmerksom på at på grunn av personvernbestemmelser kan vi bare utlevere fakturakopier til den opprinnelige mottakeren av fakturaen.

Opplysninger på fakturaene er feil. Hvordan kan jeg endre dem?

 1. Logg på my.NewMotion.com med e-postadressen og passordet ditt.
 2. Gå til Billing Details (Faktureringsdetaljer) (angitt med sparegriskonet) for å finne en oversikt over betalingsdetaljene.
 3. Klikk på Edit (Rediger) på betalingskontoen du vil endre.
 4. Fyll ut de riktige opplysningene, og klikk på Save (Lagre) for å bekrefte.

De nye betalingskontodetaljene vil bli brukt for alle kommende fakturaer. Hvis du har gjort endringene før den 10. i måneden, vil endringene gjelde for fakturaen i samme måned.

Det er ikke mulig å endre det faktiske bankkontonummeret via Billing Details (Faktureringsdetaljer) i myNewMotion. Se instruksjonene nedenfor om hvordan du endrer bankkontonummeret for betalingskontoene.

Hvordan kan jeg endre bankkontoen for automatisk tilbakebetaling og/eller inntekt fra gjestebrukere?

Hvis du har satt opp automatisk tilbakebetaling av strømkostnader for lading hjemme eller aktivert betalt gjestebruk av ladepunktet ditt, får du en kreditnota hver måned. Du kan endre bankkontoen som du mottar krediteringen på, ved å følge disse instruksjonene:

 1. Gå til my.newmotion.com og logg inn med e-postadressen og passordet ditt
 2. Klikk på Charge Points (Ladepunkter) (angitt med et ladepunkt- og kabelikon), og klikk på Configuration (Konfigurasjon) på ladepunktet som du vil endre bankkontoen for kreditnota for
 3. Gå til trinn 5 (Home Standard & Fast Models) (standard hjemmemodeller og hurtigmodeller) eller trinn 6 (all other models) (alle andre modeller), og klikk på Edit (Rediger)
 4. Du kan nå legge til en ny betalingskonto eller velge en tidligere opprettet betalingskonto fra rullegardinmenyen.
 5. Når du har angitt eller valgt ønsket betalingskonto, klikker du på Save & Continue (Lagre og fortsett). Klikk på Confirm & Save (Bekreft og lagre) i trinn 6 (Home Standard & Fast models) (standard hjemmemodeller og hurtigmodeller) eller trinn 7 (all other models) (alle andre modeller) for å fullføre endringen.

Den nye betalingskontoen vil bli brukt for alle kommende kreditnotaer. Hvis du har gjort endringene før den 10. i måneden, vil endringene gjelde for kreditnotaen i samme måned.

Hva er forskjellen mellom en privatkonto og en firmakonto?

Velg en privatkonto når du er en privatkunde og kan angi dine egne betalingsdetaljer. Velg en firmakonto når du har ditt eget selskap eller har tillatelse til å fylle ut informasjon om arbeidsgiveren din. I slike situasjoner ber vi om at du legger til et mva.-nummer.

Hva om jeg ikke har et mva.-nummer?

Et mva.-nummer vil påvirke måten vi refunderer deg for gjestebruk. Når du velger alternativet I’m VAT exempt (Jeg er fritatt for mva.), refunderer vi gjestens bruk uten mva. Fakturaer for ladeøkter og abonnement vil imidlertid fortsette å inkludere mva.

Hvorfor får jeg separate fakturaer?

Du mottar separate fakturaer hvis du har ladet utenfor landet du bor i. For de separate fakturaene gjelder mva.-prosenten for det aktuelle landet. Beløpet på de separate fakturaene slås sammen til én betalingsutskrift. Dette betyr at totalbeløpet blir debitert i én omgang av ditt lokale NewMotion-kontor. Hvis du er bedriftskunde og har ladet i flere land, vil du motta en betalingsutskrift i tillegg til separate fakturaer for hvert land du har ladet i. Mva.-prosenten for hvert land er oppgitt på de separate fakturaene.

Hvordan kan jeg endre e-postadressen fakturaene blir sendt til?

 1. Gå til my.newmotion.com og logg inn med e-postadressen og passordet ditt.
 2. Klikk på Billing Details (Faktureringsdetaljer) (angitt med et sparegrisikon) for å se alle betalingskontoene dine.
 3. Klikk på Edit (Rediger) på betalingskontoen du vil endre. Du kan nå angi en ny e-postadresse for fremtidige fakturaer.
 4. Bekreft endringene ved å klikke på Save (Lagre).

Den nye e-postadressen vil bli brukt til alle kommende fakturaer. Hvis du har gjort endringene før den 10. i måneden, gjelder endringene for fakturaene i den måneden.

Kan jeg betale med kreditt- eller debetkort?

Den eneste egnede betalingsmetoden er å bruke et debetkort.

Jeg får ikke lenger kreditnotaer, hva er galt?

Ladepunktet har ikke en aktiv Internett-tilkobling

Tilbakestill ladepunktet ved å slå av RCD i sikringsboksen i 30 sekunder. Innen 30 minutter etter at du har utført tilbakestillingen, vises ladeøktene på myNewMotion-dashbordet, og de vil bli refundert i den neste kreditnotaen. Kontakt kundeservice hvis dette ikke er tilfellet. Advarsel: Dette gjelder ikke for Home Standard & Fast Charge-ladepunkter (standard hjemmelading og hurtiglading). Kontakt kundeservice hvis Home Standard- eller Fast Charge-økter (standard hjemmelading eller hurtiglading) ikke er registrert i My NewMotion.

Abonnementet på ladepunktet er utløpt

Automatisk tilbakebetaling og/eller brukerinnstillinger for gjester er bare mulig når du har et aktivt Plus-abonnement på ladepunktet. Slik kontrollerer du abonnementsstatusen:

 1. Gå til my.newmotion.com og logg inn med e-postadressen og passordet ditt
 2. Klikk på Charge Points (Ladepunkter) (angitt med et ladepunkt- og kabelikon), og klikk på Configuration (Konfigurasjon) på ladepunktet du vil kontrollere abonnementsstatusen for
 3. Gå til trinn 3 for å kontrollere om du fortsatt har et aktivt Plus-abonnement.

Hvis abonnementet er utløpt, vil du ikke motta flere tilbakebetalinger. Start et nytt abonnement i trinn 3 i innstillingene for ladepunktet. Er du leasingkunde? Kontakt leasingbedriften for å få dem til å fornye abonnementet.

Feil ladekort ble valgt for automatiske tilbakebetalinger

Hvis du bruker et annet ladekort enn før, for eksempel hvis ladekortet er byttet ut, må du alltid legge til det nye kortet i myNewMotion-kontoen og velge Reimburse electricity costs (Tilbakebetale strømkostnader) i innstillingene for ladepunktet. Se denne siden hvis du vil ha fullstendige videoinstruksjoner om hvordan du setter opp automatiske tilbakebetalinger. Det er ikke mulig å tilbakebetale deg hvis innstillingene er feil. Se nederst på denne siden hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du manuelt kan sende inn et krav om manglende tilbakebetalinger.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har et leasingkort (ennå) og ønsker å konfigurere refusjon fra arbeidsgiveren min eller min egen bedrift?

Se avsnittet om førere av leasingbiler.

Når og hvordan blir jeg fakturert?

Du vil motta kreditnotaer rundt den 17. i måneden, og fakturaer den 18. i måneden. Noen ganger kan det hende at fakturaene eller kredittnotatene kommer noen dager senere.

Hvorfor får jeg ingen kreditnotaer?

Du kan sjekke my.newmotion.com-kontoen din og se om innstillingene for ladepunktet ditt er riktige. Se denne siden hvis du vil ha fullstendige videoinstruksjoner om hvordan du setter opp automatiske tilbakebetalinger og/eller priser for gjestebrukere. Hvis du mottok penger i bankkontoen din, men ikke mottok en tilsvarende kreditnota, kan e-posten din ha havnet i søppelpostmappen din. Legg til debiteuren@newmotion.com i dine klarerte e-postadresser for å unngå dette problemet i fremtiden. Se Hvordan kan jeg be om en kopi av en faktura? hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du får en kopi av den manglende kreditnotaen.

Hvorfor mottar jeg en faktura for et abonnement?

Du mottar en månedlig faktura for abonnementet fordi du abonnerer på denne tjenesten. Se siden Abonnementer for ladepunkter for å få en fullstendig beskrivelse av innholdet i abonnementene. Prisen avhenger av hvilken ladepunktmodell du har. Hvis du foretrekker å motta en årlig faktura, kan du kontakte kundeservice.

Hvordan kan jeg endre bankkontoen for abonnementet mitt?

 1. Gå til my.newmotion.com og logg inn med e-postadressen og passordet ditt.
 2. Klikk på Charge Points (Ladepunkter) (angitt med et ladepunkt- og kabelikon), og klikk på Configuration (Konfigurasjon) på det ladepunktet du vil endre abonnementsbankontoen for.
 3. Klikk på Unsubscribe (Avslutt) for å avslutte det gjeldende abonnementet.
 4. Klikk på Renew subscription (Forny abonnement), og velg en tidligere opprettet betalingskonto eller legg til nye betalingskontoopplysninger.
 5. Klikk på Confirm & Save (Bekreft og lagre) i det siste trinnet for å fullføre endringen.

Hvis du vil endre bankkontoen for Dynamic Power Solutions-abonnementer, kan du kontakte kundeservice.

Hvordan kan jeg konfigurere automatisk refusjon for lading hjemme?

Hvis arbeidsgiveren din eller leasingselskapet ditt skal gi deg automatisk refusjon for det du kjører i jobbsammenheng, kan du se videoen som viser hvordan du konfigurerer automatisk tilbakebetaling for lading hjemme.

Hvordan kan jeg administrere tilgang og refusjon for utvalgte kort?

Se denne videoen hvis du vil gi tilgang til en gruppe utvalgte ladekorteiere, slik at de får mulighet til å lade gratis på ladepunktet ditt eller til en fastsatt pris. Hvis du har et ladepunkt hjemme, kan du tenke på naboer eller familiemedlemmer. Hvis du administrerer ladepunkter på en firmaadresse, kan du tenke på de ansatte.

Hvis du trenger en annen pris for gjester som en utenfor den utvalgte gruppen, kan du se videoen om hvordan du kan konfigurere alternativet for gjestebruk.

Hvordan kan jeg sende inn et manuelt krav for manglende tilbakebetalinger?

Hvis den automatiske tilbakebetalingen ikke ble riktig konfigurert, er det ikke mulig for NewMotion å tilbakebetale deg for perioden du mangler tilbakebetaling for. Du kan sende inn et manuelt krav til leasingvirksomheten eller arbeidsgiver ved å følge disse trinnene:

 1. Gå til my.newmotion.com og logg inn med e-postadressen og passordet ditt.
 2. Klikk på Dashboard (Dashbord) (angitt med søylediagramikonet), og klikk på serienummeret til ladepunktet.
 3. Klikk på datoen (angitt med et agendaikon), og velg perioden der du gikk glipp av tilbakebetalingene.
 4. Klikk på Download as Excel (Last ned som Excel) eller Download as PDF (Last ned som PDF) for å laste ned oversikten over ladeøktene.

Du kan nå multiplisere antall kWh totalt med prisen på €/kWh for å beregne det totale beløpet du får tilbakebetalt. Du kan bruke filen for ladeøkten og beregningen til å sende et krav til din arbeidsgiver eller leasingselskap.