Tariefverandering voor laadpalen van EV-Box

NewMotion verzorgt voor u toegang tot een laadnetwerk van 80.000 laadpalen in Europa en de afhandeling van laadsessies. Om dit mogelijk te maken, hebben wij overeenkomsten gesloten met beheerders en/of exploitanten van laadpalen, met van oorsprong een uniform tarief per exploitant/beheerder.

Helaas heeft EV-box de gemiddelde tarieven, voor laden bij laadpalen in hun beheer, in de afgelopen periode structureel verhoogd, zonder dat wij hier op de juiste manier over geïnformeerd zijn. Het gemiddelde tarief is hierdoor in de afgelopen twee maanden opgelopen tot € 0,348 (€0,288 excl. BTW). Dit betreft het tarief voor reguliere laders, niet voor de snelladers onder beheer van EV-box.

Uiteraard hebben wij in het belang van onze klanten en partners protest aangetekend tegen de verhoogde doorbelasting die EV-Box wil doorvoeren. Echter zien wij ons genoodzaakt om onze verantwoordelijkheid te nemen, door het tarief naar onze klanten te verhogen en daarmee het verschil niet nodeloos op te laten lopen.

Het tarief voor laadsessies bij laadpalen in het beheer van EV-Box zal daarom per 1 april verhoogd worden van € 0,29 per kWh (het huidige tarief) naar € 0,348 per kWh. Dit is een verhoging van 20%. Deze tariefstijging heeft betrekking op ongeveer 2600 laadpalen. De nieuwe tarieven zullen uiteraard tijdig en correct worden aangepast in de NewMotion app en op my.newmotion.com.

Naar aanleiding van deze ontstane situatie zullen we diverse marktpartijen uitnodigen voor overleg om te komen tot duidelijke afspraken ten aanzien van publieke laadtarieven.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice via +31 88 010 9500 en klantenservice@newmotion.com.

Als u meer te weten wilt komen over onze eigen prijsstrategie, kunt u hieronder meer informatie vinden.