Facturatie / Prijzen

Hoeveel kost het om een auto op te laden bij een openbaar laadpunt?

De kosten van een laadsessie worden bepaald door de aanbieder van een openbaar laadpunt. De kosten kunnen per laadpunt verschillen en in onze app vindt u een gedetailleerd overzicht. De prijzen zijn gewoonlijk een combinatie van een starttarief (per sessie), een volumetarief (per kWh) en/of een tijdsduur (in minuten). De tijdsduur is hoelang uw auto het laadpunt heeft gebruikt. Nadat de aanbieder van het laadpunt de kosten van de laadsessie heeft berekend, voegt NewMotion de kosten toe voor het faciliteren van het openbare laadpunt en de geleverde laaddiensten. Deze kosten bedragen € 0,35 incl. btw per sessie (na 20 transacties binnen een maand worden geen transactiekosten meer berekend). We raden u ten zeerste aan om de NewMotion-app te gebruiken voor actuele prijsgegevens voor alle openbare laadpunten.

Zijn de getoonde laadtarieven inclusief of exclusief btw?

De getoonde tarieven zijn inclusief btw.

Hoe kan ik een kopie van een factuur aanvragen?

Stuur uw aanvraag naar customerservice@newmotion.com onder vermelding van uw debiteurnummer en het nummer van de gewenste factuur. Vanwege privacywetgeving kunnen we alleen kopieën van facturen naar de oorspronkelijke ontvanger van de factuur sturen.

De naam op de facturen is onjuist. Hoe kan ik deze gegevens wijzigen?

 1. Log in op my.NewMotion.com met uw e-mailadres en wachtwoord.
 2. Ga naar Billing Details (Factureringsgegevens, aangegeven door een spaarvarkentje) voor een overzicht van uw betaalgegevens.
 3. Klik op Edit (Bewerken) bij het betalingsaccount dat u wilt wijzigen.
 4. Vul de juiste gegevens in en klik op Save (Opslaan) om te bevestigen.

De nieuwe gegevens worden gebruikt voor alle toekomstige facturen. Als u de wijzigingen vóór de tiende van de maand hebt aangebracht, gelden ze nog voor de factuur van diezelfde maand.

Het is niet mogelijk om uw bankrekeningnummer te wijzigen via Factureringsgegevens in myNewMotion. Zie de instructies hieronder voor het wijzigen van het bankrekeningnummer voor uw betalingsaccounts.

Hoe kan ik de bankrekening wijzigen voor automatische vergoedingen en/of inkomsten uit gastgebruik?

Als u automatische vergoeding van stroomkosten hebt ingesteld voor thuisladen of betaald gastgebruik van uw laadpunt, ontvangt u elke maand een creditnota. U kunt de bankrekening waarop u de vergoeding ontvangt, wijzigen via de volgende instructies:

 1. Ga naar my.newmotion.com en log in met uw e-mailadres en wachtwoord.
 2. Klik op Charge points (Laadpunten, aangegeven door een pictogram van een laadpunt en kabel) en klik op Configuration (Configuratie) bij het laadpunt waarvoor u de bankrekening voor de creditnota wilt wijzigen.
 3. Ga naar stap 5 (Home Standard/Fast-modellen) of stap 6 (alle andere modellen) en klik op Edit (Bewerken).
 4. U kunt nu een nieuw betalingsaccount toevoegen of een eerder gemaakt betalingsaccount selecteren in het vervolgkeuzemenu.
 5. Nadat u uw gewenste betalingsaccount hebt ingevoerd of geselecteerd, klikt u op Save & continue (Opslaan en doorgaan). Klik op Confirm & Save (Bevestigen en opslaan) bij stap 6 (Home Standard/Fast-modellen) of stap 7 (alle andere modellen) om de wijziging definitief te maken.

Het nieuwe betalingsaccount wordt gebruikt voor alle toekomstige creditnota's. Als u de wijzigingen vóór de tiende van de maand hebt aangebracht, gelden ze al voor de creditnota van diezelfde maand.

Wat is het verschil tussen een privéaccount en een zakelijk account?

Kies voor een privéaccount als u een privéklant bent en uw eigen betalingsgegevens kunt opgeven. Kies een zakelijk account als u uw eigen bedrijf hebt of de gegevens van uw werkgever mag invullen. In dit geval vragen we u een btw-nummer toe te voegen.

Wat gebeurt er als ik geen btw-nummer heb?

Een btw-nummer is van invloed op hoe we gastgebruik vergoeden. Wanneer u de optie 'I'm VAT exempt' (Ik ben vrijgesteld van btw) kiest, betalen wij het gastgebruik zonder btw terug. Op facturen voor laadsessies en abonnementen wordt echter nog steeds btw vermeld.

Waarom ontvang ik afzonderlijke facturen?

U ontvangt afzonderlijke facturen als u buiten uw woonland hebt opgeladen. Op de afzonderlijke facturen wordt het landspecifieke btw-percentage toegepast. De bedragen van de afzonderlijke facturen worden gecombineerd in één betalingsoverzicht. Dit betekent dat het totale bedrag in één keer in rekening wordt gebracht door uw plaatselijke NewMotion-vestiging. Als u een zakelijke klant bent met laadsessies in meerdere landen, ontvangt u een betalingsoverzicht en afzonderlijke facturen voor elk land waarin de sessies hebben plaatsvonden. Het btw-percentage van elk land wordt op de afzonderlijke facturen vermeld.

Hoe kan ik het e-mailadres wijzigen waarnaar de facturen worden verzonden?

 1. Ga naar my.newmotion.com en log in met uw e-mailadres en wachtwoord.
 2. Klik op Billing Details (Factureringsgegevens, aangegeven door een spaarvarkentje) om al uw betalingsaccounts te bekijken.
 3. Klik op Edit (Bewerken) bij het betalingsaccount dat u wilt wijzigen. U kunt nu een nieuw e-mailadres invoeren voor toekomstige facturen.
 4. Bevestig de wijzigingen door op Save (Opslaan) te klikken. Het nieuwe e-mailadres wordt gebruikt voor alle toekomstige facturen. Als u de wijzigingen vóór de tiende van de maand hebt aangebracht, gelden ze nog voor de facturen van diezelfde maand.

Kan ik betalen met een creditcard of betaalpas?

De enige betaalmethode die wordt geaccepteerd, is een betaalpas.

Ik ontvang geen creditnota's meer. Hoe kan dit?

Uw laadpunt heeft geen actieve internetverbinding Reset uw laadpunt door de aardlekschakelaar in uw stoppenkast gedurende 30 seconden uit te schakelen. Binnen 30 minuten na de reset worden uw laadsessies zichtbaar in uw myNewMotion-dashboard. Deze worden vergoed bij de eerstvolgende creditnota. Neem contact op met de klantenservice als dit niet het geval is. Waarschuwing: dit is niet van toepassing op Home Standard/Fast-laadpunten. Neem contact op met de klantenservice als uw Home Standard- of Home Fast-laadsessies niet zijn geregistreerd in My NewMotion.

Het abonnement voor uw laadpunt is verlopen Automatische vergoeding en/of instellingen voor gastgebruik zijn alleen beschikbaar wanneer u een actief Plus-abonnement hebt voor uw laadpunt. Controleer als volgt de status van uw abonnement:

 1. Ga naar my.newmotion.com en log in met uw e-mailadres en wachtwoord.
 2. Klik op Charge points (Laadpunten, aangegeven door een pictogram van een laadpunt en kabel) en klik op Configuration (Configuratie) bij het laadpunt waarvoor u de abonnementsstatus wilt controleren.
 3. Ga naar stap 3 om te controleren of u nog een actief Plus-abonnement hebt.

Als uw abonnement is verlopen, ontvangt u geen vergoedingen meer. Sluit bij stap 3 van uw laadpuntinstellingen een nieuw abonnement af. Bent u een leaseklant? Neem contact op met uw leasemaatschappij om uw abonnement te verlengen.

De verkeerde laadpas is geselecteerd voor automatische vergoedingen Wanneer u een andere laadpas bent gaan gebruiken, bijvoorbeeld omdat uw laadpas is vervangen, moet u deze nieuwe pas toevoegen aan uw myNewMotion-account en Reimburse electricity costs (Stroomkosten vergoeden) selecteren bij de instellingen voor uw laadpunt. Op deze pagina vindt u een instructievideo waarin u ziet hoe u uw automatische vergoedingen juist instelt. Het is niet mogelijk achteraf een vergoeding te ontvangen als de instellingen onjuist waren. Onderaan deze pagina leest u hoe u handmatig een onkostendeclaratie voor ontbrekende vergoedingen indient.

Wat moet ik doen als ik (nog) geen leasepas heb en terugbetaling wil aanvragen via mijn werkgever of mijn eigen bedrijf?

Zie het gedeelte over leaserijders.

Wanneer en op welke manier ontvang ik mijn facturen?

U ontvangt creditnota's rond de zeventiende dag van de maand en facturen op de achttiende dag van de maand. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat uw facturen of creditnota's een paar dagen later komen.

Waarom ontvang ik geen creditnota's?

Ga naar uw account op my.newmotion.com en controleer of de instellingen voor uw laadpunt juist zijn. Op deze pagina vindt u een instructievideo waarin u ziet hoe u uw automatische vergoedingen en/of tarieven voor gastgebruik juist instelt. Als u een vergoeding op uw bankrekening hebt ontvangen maar de bijbehorende creditnota niet hebt ontvangen, is de e-mail mogelijk in uw spammap terecht gekomen. Voeg debiteuren@newmotion.com toe aan uw vertrouwde e-mailadressen om dit probleem in de toekomst te voorkomen. Zie Hoe kan ik een kopie van een factuur aanvragen? voor instructies voor het aanvragen van een kopie van de ontbrekende creditnota.

Waarom krijg ik een factuur voor een abonnement?

U ontvangt een maandelijkse factuur voor het abonnement omdat u zich voor deze service hebt aangemeld. Zie de pagina Subscriptions for charge points (Abonnementen voor laadpunten) voor een volledige beschrijving van uw abonnementen. Het bedrag is afhankelijk van het model van uw laadpunt. Neem contact op met de klantenservice als u liever een jaarlijkse factuur ontvangt.

Hoe kan ik de bankrekening wijzigen die aan mijn abonnement is gekoppeld?

 1. Ga naar my.newmotion.com en log in met uw e-mailadres en wachtwoord.
 2. Klik op Charge points (Laadpunten, aangegeven door een pictogram van een laadpunt en kabel) en klik op Configuration (Configuratie) bij het laadpunt waarvoor u de abonnementsbankrekening wilt wijzigen.
 3. Klik op Unsubscribe (Opzeggen) om uw huidige abonnement op te zeggen.
 4. Klik op Renew subscription (Abonnement verlengen) en selecteer een eerder gemaakt betalingsaccount of voeg een nieuw betalingsaccount toe.
 5. Klik op Confirm & Save (Bevestigen en opslaan) bij de laatste stap om uw wijziging definitief te maken.

Neem contact op met de klantenservice als u de bankrekening voor Dynamic Power Solutions-abonnementen wilt wijzigen.

Hoe kan ik automatische vergoeding voor thuisladen instellen?

Als u wilt dat uw werkgever of leasemaatschappij automatisch uw zakelijke kilometers vergoedt, bekijkt u de video over het instellen van automatische vergoeding voor thuisladen.

Hoe kan ik de toegang en vergoeding voor geselecteerde passen beheren?

Bekijk deze video als u een selecte groep laadpashouders de mogelijkheid wilt bieden om gratis of tegen een bepaald tarief op te laden bij uw laadpunt. Denk bijvoorbeeld aan buren of familieleden als u thuis een laadpunt hebt, of aan werknemers als u laadpunten beheert op een bedrijfslocatie. Voor gasten buiten deze groep, voor wie een afwijkend tarief geldt, bekijkt u de video 'Hoe stel ik de optie voor gastgebruik in?'.

Hoe kan ik handmatig een onkostendeclaratie indienen voor ontbrekende vergoedingen?

Als uw automatische vergoeding niet juist is ingesteld, kan NewMotion u niet achteraf vergoeden voor de periode waarvoor u vergoedingen mist. U kunt handmatig een onkostendeclaratie indienen bij uw leasemaatschappij of werkgever door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Ga naar my.newmotion.com en log in met uw e-mailadres en wachtwoord.
 2. Klik op Dashboard (aangegeven door het pictogram van een staafdiagram) en vervolgens op het serienummer van uw laadpunt.
 3. Klik op de datum (aangegeven met een agendapictogram) en selecteer de periode waarin u uw vergoedingen hebt gemist.
 4. Klik op Download as Excel (Downloaden als Excel) of Download as PDF (Downloaden als pdf) om uw laadsessieoverzicht te downloaden.

U kunt nu het totale aantal kWh vermenigvuldigen met uw €/kWh-tarief om het totale bedrag te berekenen dat u als vergoeding zou moeten ontvangen. U kunt het laadsessiebestand en de berekening gebruiken om een onkostendeclaratie in te dienen bij uw werkgever of leasemaatschappij.