• Partner Portal
 • myNewMotion
 • Laadpas
 • InternationalNetherlandsGermanyUnited KingdomFranceBelgium (NL)Belgium (FR)SpainItalyNorwayDenmarkSwitzerland (DE)Switzerland (FR)Switzerland (IT)SwedenAustria
  • Zakelijk laden
  • Thuis opladen
  • Onderweg laden
 • Klantenservice
 • Klantenservice
 • Partner Portal
 • myNewMotion
 • Laadpas

De nieuwste innovaties uit de auto-industrie

De ontwikkelingen in de auto-industrie volgen elkaar snel op. Autofabrikanten, softwareontwikkelaars en blockchaintoepassingen haken op elkaar in om nieuwe mogelijkheden te creëren. Dit zagen ook de experts van PwC die een rapport opstelden met de vijf trends in de auto-industrie tot 2030. Het rapport zorgde voor een toevoeging aan het jargon: eascy is dé term die nu in de schijnwerpers is komen te staan. Wat is eascy en wat is de rol van Nederland op dit gebied?

De betekenis en inhoud van eascy

Eascy is een afkorting voor de vijf trends die centraal staan in de auto-industrie het komende decennium. Het staat voor elektrisch, autonoom, shared, connected en jaarlijks bijgewerkt.

Elektrisch. De elektrische auto is niet nieuw, maar de ontwikkelingen op dit gebied gaan in bijzonder hoog tempo door. Verschillende overheden hebben een datum gesteld waarop de mobiliteit CO2-neutraal moet zijn. Concreet betekent dit uitstootvrij rijden, dus mobiliteit zonder gebruik van fossiele brandstoffen. ‘De auto met uitlaat’ moet dus van de straat af, inclusief alle hybridevoertuigen die naast elektrische aandrijving gebruikmaken van fossiele brandstoffen.

Op dit gebied gaat veel veranderen. De nu nog kritische consument krijgt wat hij wil:

Breder aanbod aan elektrische auto’s in verschillende prijssegmenten; Elektrische auto’s met een groter bereik.

Het tweede punt wordt bereikt door gebruik te maken van sterkere accu’s, verlaging van de weerstand en autobanden die energie opwekken (Oxygene van Goodyear). Ook wordt er in toenemende mate gebruik gemaakt van auto-onderdelen die energie opwekken, waaronder de remmen en schokdempers die speciaal ontwikkeld worden voor elektrische auto’s. Deze laden tijdens het rijden de accu op door energie om te zetten naar spanning.

Autonoom, twee ontwikkelingen. Autonoom is binnen eascy een tweeledig begrip. Allereerst gaat het om de productie van auto’s zonder dat hier menselijk handelen bij vereist is. Daarnaast gaat het om de zelfrijdende auto die zonder menselijk ingrijpen kan navigeren van a naar b. Hier is overigens nog veel werk voor nodig. Ondanks dat Audi 2021 als streven gezet heeft voor de volledig autonome auto, moet er nog veel gedaan worden. Zo moet de wet- en regelgeving aangepast worden en moet er meer getest worden om dit veilig en haalbaar te implementeren.

Shared – gedeelde wagenparken met minder voertuigen. Shared staat voor professioneel beheerde wagenparken die gedeeld worden door meerdere gebruikers. Hierdoor worden voertuigen optimaal benut en wordt er bespaard op de kosten. Niet alleen voor de gebruiker zelf, maar ook voor het milieu omdat er netto minder voertuigen geproduceerd hoeven te worden.

Connected – met elkaar en de buitenwereld. Op het gebied van connected hebben we verschillende ontwikkelingen gezien die al uitvoerig getest worden. Het gaat om de connecties tussen de auto’s op de weg en informatiesystemen én de verbinding tussen de bestuurder en de buitenwereld. Concrete voorbeelden hiervan zijn:

Realtime file-informatie;

Communicatie (‘overleg’) tussen autonoom rijdende auto’s;

Interactieve multimediasystemen in de auto;

Skype voor Volvorijders die onderweg willen vergaderen.

In het kader van ‘connected’ wordt terecht vaak de blockchain aangehaald waar verschillende ontwikkelaars druk zijn met het ontwikkelen van manieren om relevante informatie te delen met mensen/voertuigen die hier baat bij hebben.

Jaarlijks bijgewerkt. De ‘y’ komt uit ‘yearly updated’ en hier gaat het om het constant bijwerken van de software en hardware die gebruikt worden om bovenstaande punten mogelijk te maken. Een belangrijke ontwikkeling omdat het straks de software en hardware zijn die ons naar de plek van bestemming brengen. Jaarlijks bijwerken van de systeemsoftware en hardware-onderdelen is daarmee onvermijdelijk.

Welke rol heeft de Nederlandse overheid zich aangemeten?

De Nederlandse overheid wil aanjager worden van de ontwikkelingen. Uit onderzoek van KPMG blijkt Nederland het beste land voor de zelfrijdende auto en de overheid noemt Nederland zelf het ‘testland’ voor de nieuwe ontwikkelingen. Concreet betekent dit dat de overheid buitenlandse bedrijven, fabrikanten en ontwikkelaars aantrekt om testen uit te voeren op de Nederlandse infrastructuur. De wet- en regelgeving is hier al voor aangepast. Nederland faciliteert een platform waarop niet alleen getest kan worden; ook het delen van informatie (eventueel met overheidssteun) is mogelijk om zo de ontwikkelingen op gang te houden.

Om dit nog meer kracht bij te zetten, is de ‘Taskforce Dutch Roads’ opgezet door de overheid in samenwerking met onder andere de RDW en Rijkswaterstaat.

Wat is het belang van eascy voor de mobiliteit?

Het is tijd om kritisch te kijken naar de mobiliteit en met name de alternatieven die we hebben zijn interessant. E-mobility, efficiënter inzetten van de mogelijkheden en beter gebruik van de infrastructuur zonder onnodige druk op het milieu zijn doelstellingen die passen binnen het duurzame beleid.

In dit kader is eascy van groot belang omdat het alle duurzame doelstellingen afvinkt. De features en mogelijkheden die we nu hebben, moeten verbeterd worden om het grote publiek aan te trekken. De kritische consument heeft steeds meer interesse in elektrisch rijden, maar zonder een goed bereik of betaalbare aankoopprijs van een EV blijft het animo uit.

Nu er steeds meer bedrijven en ontwikkelaars werken aan de invulling van de mogelijkheden, neemt het aantal elektrische auto’s op de markt verder toe én wordt het mogelijk om het bereik te vergroten. Daarnaast is de Nederlandse overheid druk bezig met het investeren in e-mobility, onder andere door het aantal laadpalen uit te breiden (via de NewMotion app in de Apple Store en Google Play kun je direct álle laadpunten in Nederland vinden). Op deze manier worden de nadelen steeds verder afgezwakt tot het punt waarop elektrisch rijden alleen nog voordelen heeft.

Wat kunnen we verwachten van de auto-industrie?

Met de vijf trends binnen de auto-industrie tot 2030 zal het autorijden compleet veranderen. De auto neemt in toenemende mate verrichtingen over en autonoom rijden wordt het motto. Tot die tijd krijgen we steeds meer hulp tijdens het rijden. De head-up displays met realtime informatie maken het navigeren en autorijden makkelijker en elektrisch rijden wordt een doelstelling met omvang. De Nederlandse overheid trekt steeds meer bedrijven aan die in het kader van eascy testen uit kunnen voeren en kennis kunnen delen op grote schaal waardoor ‘de toekomst’ veel dichterbij is dan het op dit moment lijkt.

Geschreven door Richard de Jong

Richard de Jong is een autofanaat en vertegenwoordiger van Oponeo.nl. Hij blijft graag up-to-date met alle nieuwe ontwikkelingen en trends in de auto-industrie, met een speciale interesse in autobanden. Deze passie deelt hij graag met andere autoliefhebbers door middel van het schrijven van blogs en artikelen.